Gŵyl Gerdded Gŵyr

One BootUN FOTASENHawdd – cerdded gwastad yn bennaf ar lwybrau ag arwynebau da. Dim bryniau serth neu gamfeydd. Ychydig o risiau.

Two Boots DWY FOTASEN = Rhywfaint o ymdrech – arwynebau da yn gyffredinol gyda rhai llethrau a / neu risiau a chamfeydd.

Three BootsTAIR BOTASEN = Cymedrol – tirwedd amrywiol, o bosibl gyda llethrau mwy heriol. Camfeydd a chamau disgwyliedig. Yn addas ar gyfer cerddwyr brwd sy’n weddol egnïol.

Four BootsPEDAIR BOTASEN = Taith gerdded heriol – heriol i gerddwyr heini a phrofiadol. Tirwedd amrywiol, a allai gynnwys llethrau serth, camfeydd, grisiau ac arwynebau anwastad.

Toilet SymbolSymbol toiled – toiledau cyhoeddus ar gael.

Dogs Allowed SymbolSymbol cŵn – caniateir cŵn ar dennyn byr yn unig.

Packed Lunch SymbolCinio wedi’i becynnu – dewch â’ch dillad eich hun.

Stiles SymbolDisgwylir camfeydd

Ar gyfer teithio, llety a gwybodaeth bellach i ymwelwyr, gweler ein tudalen dolenni.


Our sponsors include:

sponsors