Gŵyl Gerdded Gŵyr

Annual Celebration of Gower

UN FOTASENHawdd – cerdded gwastad yn bennaf ar lwybrau ag arwynebau da. Dim bryniau serth neu gamfeydd. Ychydig o risiau.

 DWY FOTASEN = Rhywfaint o ymdrech – arwynebau da yn gyffredinol gyda rhai llethrau a / neu risiau a chamfeydd.

TAIR BOTASEN = Cymedrol – tirwedd amrywiol, o bosibl gyda llethrau mwy heriol. Camfeydd a chamau disgwyliedig. Yn addas ar gyfer cerddwyr brwd sy’n weddol egnïol.

PEDAIR BOTASEN = Taith gerdded heriol – heriol i gerddwyr heini a phrofiadol. Tirwedd amrywiol, a allai gynnwys llethrau serth, camfeydd, grisiau ac arwynebau anwastad.

Symbol toiled – toiledau cyhoeddus ar gael.

Symbol cŵn – caniateir cŵn ar dennyn byr yn unig.

Cinio wedi’i becynnu – dewch â’ch dillad eich hun.

Disgwylir camfeydd

Ar gyfer teithio, llety a gwybodaeth bellach i ymwelwyr, gweler ein tudalen dolenni.


Our sponsors include:

sponsors