Gower Walking Festival

Annual Celebration of Gower

Dechreuodd Gŵyl Gerdded Gŵyr yn 2005 a chafodd ei rhedeg gan Gymdeithas Dwristiaeth y Mwmbwls i godi arian ar gyfer Swyddfa Croeso annibynnol y Mwmbwls a Gŵyr a reolir gan wirfoddolwyr. Dechreuodd gyda 35 o deithiau cerdded dros wyth diwrnod a thyfodd i 71 taith gerdded dros 16 diwrnod, gyda dros 1500 o gyfranogwyr. Yn 2015, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bu’n rhaid canslo’r ŵyl.

Ar ôl toriad o bedair blynedd, ffurfiwyd grŵp brwdfrydig bach newydd i ailgychwyn yr ŵyl gerdded boblogaidd. Cyfarfu’r tîm ar ddechrau 2018 i lunio wythnos o deithiau cerdded a gweithgareddau awyr agored eraill. Rydym wedi casglu cefnogaeth gan fusnesau lleol a’r Cyngor, ac rydym yn ddyledus i’n gwirfoddolwyr a fydd yn arwain, stiwardio ac yn gwirfoddoli fel cefn-gerddwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar i’r partneriaid canlynol am ddarparu rhai o’r teithiau cerdded a’r gweithgareddau: ‘Park Lives’, ‘Swansea Ramblers’, ‘Gower Adventure’ a Chymdeithas Gŵyr.

Mae ein datganiad cenhadaeth newydd yn nodi ein pwrpas:

Mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn ddathliad blynyddol o Benrhyn Gŵyr, i annog cyfranogwyr o bob cefndir i fwynhau tirwedd unigryw a threftadaeth gyfoethog. Ei nod yw cyflawni hyn trwy gynnig rhaglen o ddigwyddiadau trefnus, amrywiol a chynaliadwy, gyda’r effaith amgylcheddol leiaf, i addysgu, annog ac weithiau herio pawb sy’n cymryd rhan.

Eleni, ein prif nod oedd ail-lansio Gŵyl Gerdded Gŵyr. Gyda mwy o amser y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu ymestyn ac ehangu’r ŵyl, felly rydym yn croesawu eich adborth. Anfonwch e-bost atom gyda’ch sylwadau a’ch awgrymiadau drwy’r ffurflen gyswllt ar y dudalen gyswllt.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich teithiau cerdded, ac yn caru Gŵyr gymaint ag y gwnawn!

Cymdeithas Gŵyl Gerdded Gŵyr

John Ashley
John Bennett
Chris Evans
Ruth Gates
Jodie O’Brien
Chris Peregrine.

Cyfeiriad post: 6 Cefn Glas, Tycoch, Abertawe, SA2 9GW.


Our sponsors include:

sponsors