Gŵyl Gerdded Gŵyr

Welcome / Croeso

Blwyddyn Darganfod

Yn 2019, mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn croesawu Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Darganfyddwch rhan newydd o’n tirwedd arbennig, gwledig neu drefol, o’r bryniau i’r gogledd o Abertawe i’r pwynt mwyaf gorllewinol ar Ben Pyrod. Rydym yn ailymweld â lleoedd poblogaidd, a bydd gan nifer o’n teithiau cerdded arweinwr arbenigol i ddweud rhywbeth newydd wrthych. Byddwn yn cerdded strydoedd hen Abertawe i ddathlu 50 mlynedd y ddinas. Mae ein rhaglen amrywiol yn cynnwys gweithgareddau i blant a theuluoedd, ac rydym hefyd wrth ein bodd ein bod yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru ein hardal, o Crofty i’r Mwmbwls – rhyw 50 milltir dros ddau ddiwrnod.

Mae eich diogelwch yn greiddiol i holl deithiau cerdded a gweithgareddau Gŵyl Gerdded Gŵyr. Bydd ein harweinwyr profiadol sydd wedi’u hyfforddi, a’n cefn-gerddwyr yn eich arwain bob cam o’r ffordd a bydd swyddog cymorth cyntaf wrth law ar gyfer pob taith.

Rydym yn ddyledus i’n holl wirfoddolwyr. Ni fyddai’r ŵyl hon yn digwydd heb eu cydweithrediad, eu hamynedd a’u brwdfrydedd. A diolch enfawr i’n noddwyr, mae llawer ohonynt yn ein cefnogi am yr ail flwyddyn. Mae eu cyfraniadau yn ein helpu i raglennu gŵyl wych i chi.

Mae llefydd ar bob taith yn gyfyngedig i sicrhau’r mwynhad mwyaf, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Darllenwch a nodwch ein hamodau archebu.

Felly gwisgwch eich esgidiau cerdded a bwciwch eich taith!

optimwm

Our sponsors include:

sponsors