Gŵyl Gerdded Gŵyr

Welcome / Croeso

Blwyddyn Darganfod

Diolch i bawb a gefnogodd Gŵyl Cerdded y Gŵyr 2019 – o’r noddwyr, yr arianwyr, yr arweinwyr gwirfoddol a’r cerddwyr ag ymunodd â ni yn ystod yr wythnos. Rydym nawr yn dechrau cynllunio ar gyfer 2020!

Yn 2019, mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn croesawu Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Darganfyddwch rhan newydd o’n tirwedd arbennig, gwledig neu drefol, o’r bryniau i’r gogledd o Abertawe i’r pwynt mwyaf gorllewinol ar Ben Pyrod. Rydym yn ailymweld â lleoedd poblogaidd, a bydd gan nifer o’n teithiau cerdded arweinwr arbenigol i ddweud rhywbeth newydd wrthych. Byddwn yn cerdded strydoedd hen Abertawe i ddathlu 50 mlynedd y ddinas. Mae ein rhaglen amrywiol yn cynnwys gweithgareddau i blant a theuluoedd, ac rydym hefyd wrth ein bodd ein bod yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru ein hardal, o Crofty i’r Mwmbwls – rhyw 50 milltir dros ddau ddiwrnod.

Mae eich diogelwch yn greiddiol i holl deithiau cerdded a gweithgareddau Gŵyl Gerdded Gŵyr. Bydd ein harweinwyr profiadol sydd wedi’u hyfforddi, a’n cefn-gerddwyr yn eich arwain bob cam o’r ffordd a bydd swyddog cymorth cyntaf wrth law ar gyfer pob taith.

Rydym yn ddyledus i’n holl wirfoddolwyr. Ni fyddai’r ŵyl hon yn digwydd heb eu cydweithrediad, eu hamynedd a’u brwdfrydedd. A diolch enfawr i’n noddwyr, mae llawer ohonynt yn ein cefnogi am yr ail flwyddyn. Mae eu cyfraniadau yn ein helpu i raglennu gŵyl wych i chi.

Mae llefydd ar bob taith yn gyfyngedig i sicrhau’r mwynhad mwyaf, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Darllenwch a nodwch ein hamodau archebu.

Felly gwisgwch eich esgidiau cerdded a bwciwch eich taith!

optimwm

Our sponsors include:

sponsors