Gŵyl Gerdded Gŵyr

Annual Celebration of Gower

Welcome / Croeso

GŴYL CERDDED GWYR

DYDD SADWRN 3 – DYDD SUL 11 MEDI 2022

Mae’n flwyddyn newydd ac mae Gŵyl Gerdded Gŵyr 2022 YN DYCHWELYD

Oeddech chi’n gwybod bod Gŵyr wedi’i ddynodi’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU? Yn y boced fechan hon o dde Cymru, mae gan Fae Abertawe a Gŵyr dros 400 milltir o lwybrau troed, gyda llwybrau cerdded sy’n addas i bob oed a gallu.

Felly beth am ymuno â ni ar gyfer Gŵyl Gerdded Gŵyr eleni? Am 9 diwrnod ym mis Medi, bydd gennym amrywiaeth wych o deithiau cerdded i bawb. Rydym yn y camau cynllunio cychwynnol ar hyn o bryd ac yn sicrhau y byddwn yn cynnig rhaglen wych

Rydym yn bwriadu lansio’r rhaglen ddechrau mis Mehefin 2022 pan fydd y teithiau cerdded ar gael i’w harchebu drwy’r wefan hon. Os ydych chi am fod y cyntaf i wybod am ein rhaglen wych, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr trwy ein ffurflen gyswllt ar y Dudalen Cysylltiadau.

Edrychwn ymlaen at gychwyn!

Pwyllgor Sefydliad Gwyl Cerdded Gwyr

Ionawr 2021


Our sponsors include:

sponsors