Gŵyl Gerdded Gŵyr

Annual Celebration of Gower

Welcome / Croeso

GŴYL CERDDED GWYR 2021 – 15-19eg MEDI 2021

O’r diwedd mae’n bleser gennym gyhoeddi –

Rhowch eich esgidiau cerdded ymlaen! RYDYM YN ÔL.

Rydym wedi trefnu dewis hyfryd o 16 taith gerdded dros 5 diwrnod yn ofalus, gan gwmpasu llawer o’r hoff leoedd yn ardal Gŵyr ac Abertawe. Mae ein gŵyl fach 2021 yn cael ei ddarparu gyda’ch diogelwch chi yn flaenoriaeth. Cyn archebu, rhaid i chi ddarllen ein Telerau ac Amodau a’n cod Cofid, a geir ar y dudalen SUT I ARCHEBU. Sicrhewch, os bydd yn rhaid i ni ganslo’r ŵyl oherwydd cyfyngiadau pandemig a chyngor a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, bydd eich archeb yn cael ei had-dalu’n llawn.

Mae llawer ohonom wedi gallu mwynhau cerdded a phrofwyd ei fod yn rhoi buddion iechyd yn gorfforol ac yn feddyliol. Felly nawr yw’r amser i fwynhau taith gerdded mewn tirwedd hardd gydag eraill.

Edrychwn ymlaen at gychwyn!

Pwyllgor Sefydliad Gwyl Cerdded Gwyr

Gorffennaf 2021


Our sponsors include: